Location: Bergen, Norway

Employment type: Permanent Employee

Contact person: Petter Andre Bøe

Contact number: +47 415 14 141

Deadline:15.08.2024

Apply now
Job openings

Disiplinleder Struktur

Published 04.07.2024

Projects & Engineering er en integrert del av OdfjellTechnology, og består av svært dyktige ingeniører, prosjektledere og støttefunksjoneri Norge, Skottland og i Filippinene. Våre tjenester har høstet storanerkjennelse i bransjen, og driver oss mot ytterligere utvidelser avvirksomheten.

Vi utvider nå vår organisasjon for å møteøkt etterspørsel, og sentralt i denne utvidelsen er ansettelse av en motivert Disiplinleder for vår struktur avdeling. Hovedoppgaven vil være å sikre kvalitet,rekruttering og gjennomføringsevne for vår globale virksomhet. Med kontorer iBergen, Stavanger, Aberdeen og Manila, vil du lede arbeidet med å bygge ogvedlikeholde et globalt nettverk av ingeniører, drive vår «one-team» kultur ogutvikle fremtidens løsninger.

Hvis du er klar for å jobbe i et dynamiskmiljø, inviterer vi deg til å bli med oss for å forme fremtiden til OdfjellTechnology. Ta neste steg i din karriereutvikling sammen med oss.

 

NØKKELKVALIFIKASJONEROG PERSONLIGE FERDIGHETER:

 • Bachelor/Mastergrad innen fag relevant for disiplinen (lang erfaring kan kompensere for formell utdanning)
 • Sterke lederegenskaper med evne til å inspirere og veilede et team av ingeniører på tvers av lokasjoner og nasjonaliteter
 • Dyktig med programvare og verktøy som er relevante for faget, god metodikk samt en god praktisk forståelse.
 • Kommersiell og strategisk tankegang, med evne til aktivt å søke muligheter for å utvide/optimalisere virksomheten vår;
 • Interesse for å fremme en global kultur for kvalitet, kontinuerlig forbedring og innovasjon i teamet
 • Respekt for ulike kulturer og arbeidsmiljøer
 • En samarbeidende tankegang, i stand til å jobbe med tverrfaglige og tverrfunksjonelle team, inkludert andre avdelinger og eksterne partnere
 •  

  NØKKELOPPGAVER OG ANSVAR:

  1. Global faglig disiplinansvarlig:

 • Sikre kompetanse og opplæring innen faget
 • Sikre kontinuerlig forbedring av metodikk og beste praksis relevant for faget
 • Støtte rekruttering på andre lokasjoner.
 • 2. Lokal linjeleder for disiplingruppen på stedet ditt:

 • Ressurstildeling
 • Personalansvar
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetansemiks innenfor fagområdet for å møte kort- og langsiktige ressursbehov i prosjektporteføljer 
 • 3. Lede og delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter – inkludert innspill til CTR (Cost, Time, Resource) og anbud 

  Arbeidsfordeling mellom 1, 2 og 3 vil avhenge av størrelsen globalt, og antall teammedlemmer lokalt. Vi lar det være opp til deg å finne den gode balansen her.

   

  HVORFOR BØR DU SØKE:

  I Odfjell Technology er visjonen vår å bruke vår arv og kompetanse til å støtte energiomstillingen. Vårt overordnede mål er å levere tjenester og teknologi som øker sikkerheten, reduserer tid, kostnader og reduserer karbonutslipp.Dersom du ønsker å være med på å forme fremtiden til Odfjell Technology – Projects & Engineering, bidra til verdiskaping og fremme kontinuerlig forbedring, er denne rollen ideell for deg. Vårt mål er å utvikle oss til et ingeniørselskap med en urokkelig forpliktelse til kvalitet i alle ledd.

   

  LOKASJONER

  Bergen, Stavanger

   

  VI KAN TILBY:

  •Konkurransedyktig godtgjørelsespakke med hensyn til lønn, offshore-kompensasjon, forsikring og pensjonsordning

  •Mobiltelefon og bredbånd

  •Velferdsfordeler som firmahytter, subsidiert opplæring osv.

  •Et dynamisk, entusiastisk og godt arbeidsmiljø

  •Kurs i prosjektledelse/generell ledelse

   

  Odfjell-familien er grunnlagt på en kultur av respekt, selvstendighet og åpen dialog, og er kjent innen energisektoren for å rekruttere folk av høyeste standard og investere i deres kontinuerlige utvikling. Vi tilbyr muligheten til å få verdifull erfaring, sammen med konkurransedyktige betingelser, fordeler og en tilfredsstillende og motiverende arbeidsplass med fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Våre ansatte er stolte av å jobbe for Odfjell-familien.

   

  We live our core values – creative, competent, result oriented, committed – while always being safety conscious. 

  We use Semac background checks in our recruitment process.

  Share