Location: Stavanger, Norway

Employment type: Permanent Employee

Contact person: Kjartan Håkonsund

Contact number: +47 481 56 224

Deadline:10/04/2023

Apply now
Job openings

Metodeingeniør, Projects & Engineering

Published 09.03.2023

Er du interessert i ensentral rolle i det voksende ingeniørmiljøet i Odfjell Technology?

OdfjellTechnology er vår visjon å bruke vår arv og kompetanse til å støttedet grønne skiftet, parallelt med å levere produkter av høy kvalitet innendagens olje- og gassindustri. Vår misjon er å trygt levere tjenester ogteknologi som reduserer tid, kostnader og karbonutslipp.

Odfjell Projects &Engineering er en del avOdfjell Technology som er et børsnotert selskap som tilbyr integrerteoffshoreoperasjoner, brønnserviceteknologi og ingeniørløsninger. Selskapet harover 2000 ansatte og er til stede i mer enn 20 land over hele verden. Ved åkombinere 50 års bransjeerfaring med morgendagens teknologi, utvikler våremedarbeidere løsninger for energimarkedet i endring.

Odfjell Projects &Engineering opplever en økt aktivitet innen vår prosjektportefølje og serderfor etter en engasjert og proaktiv Metodeingeniør til vår avdeling iStavanger. Som Metodeingeniør vil du være involvert i prosjektgjennomføringfra tilbudsfasen til avslutning.

Besøkwww.odfjelltechnology.com for mer informasjon om hvordan Odfjell Technologyinvesterer i grønn teknologi og de spennende prosjektene som gjennomføres innenvind, hydrogen, geotermisk boring og energioptimalisering.

Hvem er du:
Vi ser etter en personsom har stort engasjement for yrket sitt og ønsker å gjøre en forskjell. Hvisdu er lærevillig og samtidig villig til å bruke din erfaring og utdanning iOdfjell Projects & Engineerings interesse, kan du være den vi leter etter.

Som et nytt medlem avOdfjell-familien vil du bli oppfordret til å bruke initiativ, erfaring ogekspertise for å bidra til å levere selskapets visjon. Uansett lokasjon,forventer vi at våre ansatte representerer våre kjerneverdier ved å værekreative, kompetente, resultatorienterte og engasjerte, samtidig som de alltider sikkerhetsbevisste. Krav til gode muntlige og skriftligekommunikasjonsevner, med norsk og engelsk som et minimum.

Kvalifikasjoner:
• Teknisk, bachelor- ellermastergrad innen ingeniørfag (eller tilsvarende)
• Fagbrev innen mekaniske fag som industrimekaniker, industrirørlegger,platearbeider eller lign.
• Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
• Norsk skriftlig og muntlig
• Harerfaring fra onshore/offshore-arbeid
• Erfaringmed ferdigstillingssystem som SAP, IFS, Procosys, PIMS

Arbeidsoppgaver:
• Bidra ifm. estimering avinstallasjonsarbeid
• Utarbeide installasjonsmetodikk og beskrivelser, samt planlegge oginstallasjonsarbeid
• Følge opp prefabrikasjon sammen med disipliningeniører, samtplanlegge og daglig oppfølging av installasjonsarbeid  
• Ivareta god sikker installasjon med overlevering og idriftsettelse tilkunde
• Tett samarbeid med Odfjell og kundens driftsorganisasjon onshore ogoffshore

Vi kan tilby:
Odfjell-familien ergrunnlagt på en kultur av respekt, selvstendighet og åpen dialog, og er kjentinnen energisektoren for å rekruttere folk av høyeste standard og investere ideres kontinuerlige utvikling. Vi tilbyr muligheten til å få verdifullerfaring, sammen med konkurransedyktige betingelser, fordeler og entilfredsstillende og motiverende arbeidsplass med fokus på kontinuerlig læringog utvikling. Våre ansatte er stolte av å jobbe for Odfjell-familien.

Interessert? Ta kontakt for mer informasjon.

We live our core values – creative,competent, result oriented, committed – while always being safety conscious. 

Share