Location: Bergen, Norway

Employment type: Temporary Employee

Contact person: Sigmund Hjermann

Contact number: 911 28 126

Deadline:10/04/2023

Apply now
Job openings

Sommerjobb / Engineering

Published 21.02.2023

Odfjell Technology investerer i grønnteknologi og trenger flere ingeniørtalenter på laget.

I Odfjell Technology er vår visjon å bruke vårarv og kompetanse til å støtte det grønne skiftet, parallelt med å levereprodukter av høy kvalitet innen dagens olje- og gassindustri. Vår misjon er åtrygt levere tjenester og teknologi som reduserer tid, kostnader ogkarbonutslipp. 

Odfjell Projects & Engineering er en delav Odfjell Technology, et børsnotert selskap som tilbyr integrerteoffshoreoperasjoner, brønnserviceteknologi og ingeniørløsninger. Selskapet harover 2000 ansatte og er til stede i mer enn 20 land over hele verden. Ved åkombinere 50 års bransjeerfaring med morgendagens teknologi, utvikler våremedarbeidere løsninger for energimarkedet i endring. 

Vi tilbyr sommerjobb for 2023 tilingeniør og sivilingeniørstudenter i følgende fagretninger

Maskin/mekanisk
Marin
Bygg/konstruksjonsteknikk
Elektro/Instrument/Automasjon
Subsea/BOP
Drilling
Prosjektledelse
Energi

Interessert? Klar for en introduksjontil arbeidslivet?

 
Send inn søknadstekst, CV, kursbevis ogkarakterutskrift (i en PDF file) så ser vi om du er den rette kandidatenfor utfordringer i et spennende firma innen boring og boretjenester.

Personlige egenskaper:

Kreativ og nysgjerrig
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Strukturert, nøyaktig og systematisk
Gode norsk og engelskkunnskaper
Utadvendt, godt humør og en positiv innstilling i en hektisk hverdag

Odfjell Technology har fem kjerneverdiersom beskriver hvilke grunnleggende verdier som skal danne basis for vårebeslutninger og vår forretningsdrift:

ENGASJERT – SIKKERHETSBEVISST – KREATIV – KOMPETENT -RESULTATORIENTERT

Share