Location: Bergen, Norway

Employment type: Permanent Employee

Deadline:31.07.2024

Apply now
Job openings

Elektriker

Published 10.07.2024

Elektriker Odfjell Technology leverer sikre, effektive og bærekraftige løsninger som sparer tid, kostnader og reduserer karbonutslipp for våre kunder. Vi har over 50 års erfaring fra boring og brønntjenester, og er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien. Med prosjekter i mer enn 20 land ser vi etter talentfulle mennesker som kan hjelpe oss med å overvinne dagens utfordringer og realisere mulighetene som ligger foran oss.

Vi opplever nå en økning i aktivitet, samt nye langvarige kontrakter og vi søker derfor etter en Elektriker til vår kompetansepool. Stillingen er ansvarlig for drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske systemer og tilhørende utstyr ombord. Du vil bli en del av vår kompetansepool og får muligheten til å reise på ulike installasjoner/rigger.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at elektriske systemer overholder forskriftene
 • Delta i utførelsen av tverrfaglig vedlikehold
 • Sikre etterlevelse av prosedyrer knyttet til vedlikehold av riggens midlertidige utstyr
 • Sikre etterlevelse av prosedyrer knyttet til riggens elektriske sikkerhet
 • Oversikt over det elektriske verkstedet og andre ansvarsområder
 • Installere nytt elektrisk utstyr
 • Kontrollere og koble opp utstyr fra servicefirmaer til riggens systemer
 • Oppdatere og rapportere “red mark-up” for dokumentasjon relatert til elektriske systemer og installasjoner/utstyr om bord
 • Utføre planlagt/forebyggende vedlikehold i henhold til selskapets vedlikeholdsprogram og sikre at dette er oppdatert i det elektroniske vedlikeholdssystemet

Ansvarsområder:

 • I henhold til kravene spesifisert i FSE-sikkerhetsforskriftene, er vakthavende elektriker delegert som den operative lederen ombord og har spesialistansvar for drift og vedlikehold av elektriske installasjoner
 • Ansvarlig for å sikre at arbeidet utføres på en sikker, profesjonell måte i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene i de elektriske forskriftene og selskapets og operatørens krav/standarder
 • Utføre og registrere tillegg/fjerning av isolasjon til/fra elektrisk utstyr eller elektrisk drevet utstyr som vedlikeholdes i samsvar med kravene gitt i Tillatelse til Arbeid (PtW)-systemet
 • Bidra til at lageret er forsynt med forbruksvarer, deler og verktøy som er nødvendige for utførelse av vedlikehold

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som elektro-automasjonstekniker eller skipselektriker/maritim elektriker
 • ETR/ETO-sertifikat
 • Tilfredsstille krav til høyspenningskompetanse på mobile offshore boreenheter med systemspenning over 1000 VAC
 • Tilleggskompetanse med hensyn til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (EX), regler og forskrifter
 • Relevant offshore erfaring
 • Norsk og engelsk språk, muntlig og skriftlig

Hvorfor bør du bli en del av vårt team?

Odfjell-gruppen erkjenner at overgangen til fornybar energi krever en ny måte å tenke på. Ved å utnytte mangfoldige, tverrfaglige team driver vi innovasjon, bærekraft og teknologiske forbedringer på tvers av virksomheten. Våre medarbeidere er kjernen i det vi gjør for å drive endring mens vi fortsetter å forme og utvikle virksomheten. Vi streber etter å skape en tilfredsstillende og motiverende arbeidsplass for våre ansatte og en arena for å dele erfaringer med fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Våre ansatte rapporterer høye nivåer av myndiggjøring, åpen dialog og tillit. Vi tror at mangfold og inkludering er forutsetninger for å lykkes i et globalt marked. Vi mener at våre selskapsverdier bør gjenspeiles i den daglige atferden til både våre ledere og ansatte.

Hva kan vi tilby deg?

 • Et profesjonelt miljø med varierte oppgaver
 • Gruppen står overfor nye muligheter som åpner for god faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktig fordelspakke med hensyn til lønn, offshore-kompensasjon, forsikring og pensjonsordning
 • Velferdsgoder som firmahytter og subsidiert trening
 • Et dynamisk, entusiastisk og godt arbeidsmiljø

Stillingen er lokalisert offshore, men det kan også være behov for sporadiske prosjekter onshore. Rotasjon er fleksibel – med gode muligheter for fast rotasjon på sikt.

Dersom dette er noe for deg, vil vi gjerne høre fra deg så snart som mulig!
Last opp CV og søknad via søknadsportalen.

We use Semac background checks in our recruitment process.

 

We live our core values – creative, competent, result oriented, committed – while always being safety conscious.

Share